Pro horskou obec Obersalzberg u Berchtesgadenu, jež byla od druhé poloviny 19. století významně ovlivňována narůstající turistikou a od roku 1923 sloužila jako místo Hitlerova prázdninového pobytu, představoval rok 1933 podstatný mezník. Adolf Hitler, jmenovaný 30. ledna 1933 říšským kancléřem, zde v létě téhož roku získal „Haus Wachenfeld“ (Dům Wachenfeld), který si dosud od roku 1928 pronajímal. Objekt pak nechal ve dvou stavebních fázích (do roku 1936) přebudovat na reprezentativní rezidenci nazvanou Berghof.

Po odsunu místních obyvatel se stala z někdejšího rekreačního střediska „vůdcova uzavřená oblast“, po Berlíně druhé mocenské sídlo, kde byla plánována a uzavírána důležitá politická rozhodnutí o válce, míru i holokaustu. Nacistická propaganda využívala velkolepou horskou kulisu k mediálně působivým scénám, v nichž Hitler vystupoval jako lidový politik, milovník dětí a přírody, dobrý soused, velký státník a osamělý vizionář. 25. dubna 1945 bombardovaly tuto oblast britské dálkové bombardéry a zničily velkou část objektu. V roce 1952 pak byly do povětří vyhozeny zbytky Berghofu, domy Göringa a Bormanna včetně kasáren pro SS. Zachováno zůstalo jen několik málo staveb, kromě jiného Kehlsteinhaus a komplex bunkrů vybudovaný v letech 1943 až 1945. Části Obersalzbergu obsazené od 4. května 1945 americkými vojenskými jednotkami byly již od roku 1947 využívány jako rekreační oblast pro armádu USA, a byly tak přístupné výhradně jejím vojenským příslušníkům. Pouze malá část byla od roku 1952 uvolněna pro účely turistického ruchu. Ačkoliv byl Svobodný stát Bavorsko na základě právních aktů spojenců již od konce války majitelem oblasti, získal dispoziční pravomoc nad Obersalzbergem teprve po odchodu Američanů v roce 1996.

Z pověření Svobodného státu Bavorsko vytvořil poté Institut für Zeitgeschichte, München – Berlin koncept ke stálé expozici na historickém místě. Na rozdíl od všech ostatních srovnatelných institucí (památníků v bývalých koncentračních táborech, muzeí holokaustu, dokumentačních míst nacionálního socialismu) a dočasných výstav k tématu nacionálního socialismu se dokumentace neomezuje na lokální dějiny a vybraná období historie, nýbrž prezentuje dějiny Obersalzbergu v kontextu centrálních událostí nacionálně socialistické diktatury. Dodnes je „Dokumentace Obersalzberg“ celosvětově jedinou stálou expozicí, která se zabývá všemi významnými tématy nacismu a zpracovává následující okruhy:

  • Obersalzberg
  • Mýtus a kult vůdce
  • Aktéři režimu
  • Německá společnost
  • Aparát teroru a vyhlazování
  • „Rasová“ politika, pronásledování Židů, genocida
  • Odboj a emigrace
  • Hitlerova zahraniční politika
  • Druhá světová válka
  • Komplex bunkrů


Výstava nabízí ke zhlédnutí přes 950 fotografií, dokumentů, plakátů, filmových a zvukových nahrávek, z nichž některé jsou veřejnosti zpřístupněny vůbec poprvé.

Dokumentace Obersalzberg chce dostát nejvyšším odborným požadavkům, primárně se však orientuje na laickou veřejnost. Jejím cílem je informovat návštěvníka o bohatých a spletitých dějinných událostech fundovaně, avšak všeobecně srozumitelnou formou, a nabídnout tak podněty k analytickému zpracování této historické etapy. Neméně významný účel výstavy spočívá také v jejím působení proti starému a novodobému pravicovému extremismu, který znovuoživováním ideologických fikcí a politických hesel nacionálního socialismu oslovuje zejména současnou mládež.

Latest News RSS-Feed

Unfortunately, we have to close the bunker from Monday, July 5th for construction work until the end of August. The exhibition will remain open daily - as usual - from 9 am to 5 pm.

Read more

The wait is over - the Dokumentation Obersalzberg will open its doors again on May 28th. Entry only after booking a ticket online here on our website. We look forward to seeing you again!

cz