Vstupné

Dospělí 3,00 €
Dospělí s kartou dokladující léčebný pobyt v Obersalzbergu 2,50 €
Těžce tělesně postižení dospělí (s průkazem) 2,00 €
Těžce tělesně postižení dospělí (s průkazem) a kartou dokladující léčebný pobyt v Obersalzbergu 1,50 €

Žáci, studenti, učitelé, vojáci a lidé vykonávají civilní službu (vždy s průkazem), děti: zdarma.

Větší skupiny návštěvníků (např. školní třídy, turistické zájezdy apod.) prosíme, aby se z organizačních důvodů předem ohlásily.

cz